Vores Unge Aps

Lommepenge- og fritidsjobsindsats

Støtte-/kontaktpersons-ordning, som bruger lommepenge- og fritidsjobs aktivt i arbejdet med de unge.

Indsatsen fokuserer på at styrke de unges selvværd, forberede dem på arbejdsmarkedet, fastholde dem i uddannelse og holde dem væk fra kriminalitet.

Vores Unge hjælper udsatte unge mellem 13-23 år på Sjælland til en bedre fremtid i samarbejde med kommuner, virksomheder og boligselskaber. Vi har mange års erfaring med effektivt at bruge fritidsjobs som social løftestang for de unge. De unge kommer godt videre i deres liv, samfundet sparer penge og virksomhederne viser social ansvarlighed ved at lære de unge værdien af at have et arbejde.

IMG_5540
IMG_5520

Lommepenge- og fritidsjobindsats

I Vores Unge tager vi udgangspunkt i at bruge lommepenge og fritidsjob aktivt som metode fordi det gør en forskel, når de unge introduceres til arbejdsmarkedet, får de en uvurderlig tidlig erfaring med at tjene sine egne penge, der er uafhængig af forældrenes økonomi. Forskning viser at unge der har haft et fritidsjob, i højere grad gennemfører en ungdomsuddannelse. I mindre grad bliver sigtet for kriminalitet og får færre domme. At de overordnet opnår en bedre trivsel. Derfor bruger vi lommepenge og fritidsjob til at hjælpe de unge mennesker til et bedre liv.

Støtte-/kontakt persons-ordning

Unge i alderen 13-17 år (op til 23 år ifm. efterværn), som af handlekommunen er vurderet at have et særligt behov for støtte, som kan imødekommes gennem kontaktpersonsforløb jf. SEL § 52 stk. 3 nr. 6 eller ved foranstaltning fastlagt i Ungdomskriminalitetsnævnet i form af straksreaktion eller forbedringsforløb jf. LBU §§ 12-13. I tilfælde af afgrænsede problematikker tilbydes endvidere forløb i form af forebyggende støtte jf. SEL § 11.3.

Konsulentydelser

Vi kan stå for projektledelse af hele lommepenge- eller fritidsjobindsatsen i en kommune eller boligafdeling. Vi rådgiver også gerne om etableringen og drift af en lommepenge- eller fritidsjobindsats.

Private virksomheder

Vi hjælper små og større virksomheder med at tage et socialt ansvar og styrke CSR (Corporate Social Responsibility) profilen. Dette gøres ved at vi enten hjælper jer med at oprette egentlige fritidsjob i jeres virksomhed eller at vi kommer ud sammen med de unge og giver en hånd med små praktiske opgaver såsom oprydning, forfaldende arbejde, uddeling af flyers, som eventmedarbejdere til små og større begivenheder og lignende.

Uddannelses vejledning

De unge vi tager ind, modtager løbende uddannelsesvejledning. I Vores Unge har vi et særligt fokus på at introducere de unge for erhvervs-og håndværksuddannelser. Vores erfaring er, at de unge klarer sig godt på de erhvervsrettede uddannelser og muligheden for beskæftigelse i disse fag er høj.

Lommepenge- og fritidsjob som metode

De unge matches individuelt til et af de 3 konkrete tilbud vi har og der arbejdes med tillæring af basale færdigheder, som de kan tage med sig videre i deres arbejdsliv.

Det er muligt at booke et gratis oplæg om lommepenge og fritidsjobindsatser, hvor også vores metode gennemgåes. Oplægget kan bookes af både enkelte sagsbehandlere og familieafdelinger, men også til temadage om unge, konferencer og seminarer. Book oplæg om vores metode

Lommepengejobs

Lommepengejob, som kan betegnes som en ”kravlegård”/øvebane, hvor den unge skal introduceres for konceptet om at levere en arbejdsindsats og få udbetalt en løn i slutningen af måneden. Arbejdet foregår altid under opsyn af en voksen og oftest med 1-2 andre jævnaldrende. Der er grundig oplæring i ikke bare selve arbejdsopgaverne, men også i brugen af Nemkonto, timesedler og forskellen på forventinger til den unge i arbejdstiden kontra fritiden.

Kommunale fritidsjobs

Udstationering i kommunale jobs foregår hos samarbejdspartnere i offentlige institutioner, hvor den unge indgår i egentlige arbejdsopgaver, såsom praktiske arbejdsopgaver i den lokale børnehave eller på et plejehjem. Den unge skal opleve at være en del af en arbejdsplads, hvor det forventes at vedkommende passer sine mødetider og opgaver. Den unge monitoreres løbende af arbejdspladsen og af sin kontaktperson..

Private fritidsjobs

Vores Unge Aps samarbejder med en række lokale virksomheder, hvor der løbende er behov for at ansætte ungarbejdere. Gennem vores netværk kan vi tilbyde den unge at få foden inden for på arbejdsmarkedet på trods af eventuelle psykosociale udfordringer. Den unge følges intenst i opstartsperioden og trappes gradvist ud af forløbet, når de er klar til at ”flyve fra reden”.
"Vi hjælper unge med at få en god start på deres kommende arbejdsliv."
Kommunen (1)
Kommunen

Hvorfor skal du vælge Vores Unge Aps som din leverandør?

Vores Unge er stiftet er oprindeligt stiftet i år 2009 og har mange års erfaring med at arbejde med udsatte unge. Vi har erfaring med projekter rettet mod udsatte unge, mentorarbejde, støttekontaktpersonsarbejde og kriminalitetsforebyggende indsatser.

Vi går højt op i at levere en fagligt funderet indsats og at overholde de aftaler vi indgår med både sagsbehandlere og den unge.

Indsatserne tilpasses så de kan kan imødekomme kommunens og den unges unikke behov og mål.

Prismæssigt har vi valgt ikke at gå ned i kvaliteten, men at ligge os på et niveau, hvor vi kan være med i forhold til markedsprisen og samtidigt levere et produkt vi kan stå inde for fagligt og professionelt.

Vi arbejder ud fra en metode som har vist sig at være effektiv i forhold til at den unge, kan klare sig bedre i fremtiden på en række parametre som uddannelse, beskæftigelse og trivsel. Forskere og analytikere har påvist at der er evidens for at unge der kommer tidligt i beskæftigelse, har mindre risiko for at blive involveret i kriminalitet, falde fra på ungdomsuddannelse og ende på offentlig forsørgelse.

Gennem årene har vi haft et godt samarbejde med mange sjællandske kommuner, jobcentre, socialafdelinger og uddannelsesinstitutioner. Der kan naturligvis indhentes referencer fra disse. Vores bedste referencer er dog blandt de mange unge vi har mødt gennem årene.

Jan Mansur Hussain står klar til at besvare eventuelle spørgsmål eller forklare nærmere om vores metode. Han kan kontaktes på jmh@vores-unge.dk

Medarbejdere

Det vi bliver spurgt ind til:

For at starte et samarbejde op eller høre mere om vores ydelser skal du kontakte Jan Mansur for et uforpligtende møde via jmh@vores-unge.dk eller tlf. 42175214.

Unge i alderen 13-17 år (op til 23 år ifm. efterværn), som af handlekommunen er vurderet at have et særligt behov for støtte, som kan imødekommes gennem kontaktpersonsforløb jf. SEL § 52 stk. 3 nr. 6 eller ved foranstaltning fastlagt i Ungdomskriminalitetsnævnet i form af straksreaktion eller forbedringsforløb jf. LBU §§ 12-13.

Et forløb varer typisk 3-12 mdr, Hvor vi arbejder med de beskrevne mål i handleplan og arbejder hen imod at den unge motiveres og gennemfører et eller flere afgrænsede typer af jobs. Målet er at den unge kommer ud af forløbet med kompetencer som kan bruges på det private arbejdsmarked i forhold til at opnå beskæftigelse.

Som udgangspunkt tager vi sager ind på hele Sjælland, der et minimum på opstart i nye kommuner, på mindst 2 unge.

Vores Unge har eksisteret siden 2009, hvor vi oprindeligt blev stiftet som en forening i København, der gerne ville gøre en forskel for udsatte unge. Gennem årene har vi oparbejdet en bredere erfaring indenfor socialt arbejde, særligt via vores mange projekter og 1-1 mentorarbejde. Dette har været medvirkende til at Vores Unge i dag, har udviklet sig til at være en professionel aktør, der samarbejder med jobcentre og børne/familie afdelinger.

Vores Unge ledes af Jan Mansur Hussain og der er tilknyttet et antal støttekontaktpersoner med relevant uddannelsesbaggrund.

Støttekontaktpersonerne har en socialfaglig uddannelse, men vi hyrer også personer ind med en anden relevant baggrund, for at kunne arbejde med udsatte målgrupper af unge. Det er vores oplevelse, at mange af disse unge oftest drager nytte af en anerkendende tilgang og stabil voksenkontakt. Og det er dét, vi håber at kunne være for dem i Vores Unge: Den/de person(er), som støtter og vejleder dem til at blive aktive og deltagende medborgere i samfundet.

De unge matches til den enkelte støttekontaktperson efter behov og geografi.

Du kan forvente en professionel tilgang til de unge, som tager udgangspunkt i faglighed og en veldokumenteret og afprøvet metode indenfor lommepenge og fritidsjob.

Vi har som målsætning at Vores Unge Aps skal opfylde kravene til at blive registreret som en socioøkonisk virksomhed inden 2025. Ambitionen er at kunne geninvestere et overskud i vores målgruppe, ved at etablere fritidsjobtilbud og udviklingsmuligheder for unge.

Jan Mansur Hussain har mange års erfaring i arbejdet med lommepenge og fritidsjobindsatser.

I oplægget gennemgåes de postive effekter af at have et fritidsjob og om hvilke kompetancer den unge kan opnå.

Oplægget har også fokus på den gavn en kommune eller et udsat boligområde kan have ved at etablere en lommepenge og fritidsjobindsats.

Oplægget kan bookes via jmh@vores-unge.dk

Tag kontakt til os allerede i dag

Copyright Vores Unge Aps 2024